PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 009 - Wav PODROBNE - Kanonická forma

WAVE PCM formát zvukového  súboru

Anglický zdroj:  https://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/

Súborový formát WAVE je podmnožinou špecifikácia RIFF od firmy Microsoft pre ukladanie multimediálnych súborov. RIFF začína hlavičkou súboru  a za ňou nasleduje sekvencia dátových blokov.

Skutočné realizovaný súbor WAVE je často len súbor RIFF s jedným "WAVE"  blokom, ktorý sa skladá z dvoch čiastkových blokoch
- "fmt" blok, v ktorom je definované usporiadanie formátu dát
- "Data" blok, ktorý obsahuje aktuálne zvukové, audio vzorky
 
Táto forma usporiadania sa nazýva aj "kánonická forma":Kto vie, ako to naozaj všetko naozaj funguje? V nasledujúcich riadkoch si popíšeme tento hore spomínaný format bližšie. Pre vytvorenie štandardného formátu WAVE sme použili programom „sox“.

Por. číslo bajtu

V [B]

Názov

Popis


Kanonický WAVE format začína s RIFF hlavičkou:

0

4

ChunkID

Obsahuje písmena = "RIFF" v ASCII forme (0x52494646 big-endian form).

4

4

Chunk- Size

36 + SubChunk2Size

Presnejšie =4 + (8 + SubChunk1Size) + (8+SubChunk2Size) Táto veľkosť sa nastavuje pre blok nasledújúci za týmto číslom.

Táto veľkosť je veľkosť celého bloku v bajtoch mínus 8 bajtov pre dva polia nezapočítané: ChunkID a ChunkSize .

8

4

Format


Obsahuje zápis "WAVE" v ASCII kóde


"fmt " -podblok - popisuje formát zvukového súboru:


12

4

Subchunk1- ID

Obsahuje zápis "fmt" v ASCII kóde


16

4

Subchunk1- Size

=16 pre PCM. Obsahuje veľkosť podbloku "frm" nasledujúceho za týmto číslom


20

2

Audio-Format

PCM = 1 (i.e. Linear quantization)

Čísla väčšie ako 1 indikujú nejakú formu kompresie.

22

2


Num Channels

Mono = 1, Stereo = 2, atď.

24

4

SampleRate

Vzorkovacia frekvencia:
8000 Hz, 44100 Hz , atď.

28

4

ByteRate

Bitový tok: =SampleRate * NumChannels * BitsPerSample/8

32

2

BlockAlign

Počet bajtov pre jednu vzorku, počítané pre všetky kanály . Zaujímalo by ma , čo sa stane , keď toto číslo nie je celé číslo ?

= NumChannels * BitsPerSample/8

34

2

BitsPer Sample

Počet bitov na vzorku: =8 bits = 8, 16 bits = 16, atď

2

ExtraParam Size

Použité pre iné formáty ako PCM


X

ExtraParams


Miesto pre extra parametre


"data" - podblok = obsahuje jednotlive vzorky zvuku:


36


4


Subchunk2 ID

Obsahuje písmena "data" v ASCII kóde


40
4

Subchunk2 Size

Jedná sa o počet bajtov v dátach . Myslí sa tým veľkosť bajtov vzoriek nasledujúca po tomto čísle do konca súboru.

= NumSamples * NumChannels * BitsPerSample/8

44


*


Data

Aktuálne vzorky zvukového súboru.Tu je príklad otvoreného 72 bajtového WAVE súboru s bajtami zobrazenými hexadecimalnom číselnom tvare:
52 49 46 46 24 08 00 00 57 41 56 45 66 6d 74 20 10 00 00 00 01 00 02 00
22 56 00 00 88 58 01 00 04 00 10 00 64 61 74 61 00 08 00 00 00 00 00 00
24 17 1e f3 3c 13 3c 14 16 f9 18 f9 34 e7 23 a6 3c f2 24 f2 11 ce 1a 0d 

 

A tu je zase interpretácia danej vzorky v grafickom prevedení:

 

 

Poznámky :
Radenie štandardných dátových súborov WAVE je little - endian. Súbory zapísané s použitím big - endian zoradenia majú identifikátor RIFX namiesto RIFF.

Vzorkované dáta musia končiť na hranici bajtov. Znamená to, že 8 - bitové vzorky sú uložené ako bajty bez znamienka, v rozsahu od 0 do 255. Naopak 16 - bitové vzorky sú uložené ako komplement celého čísla so znamienkom v rozmedzí -32.768 až 32.767.

Vo formáte Wave môžu existovať ďalšie podbloky v radení dátového toku súboru. Ak tomu tak je, každý bude mať char[4] = SubChunkID a ,,unsigned long" = SubChunkSize určujúceho množstvo dát.

RIFF je skratka pre Resource Interchange File Format.

Všeobecná diskusia o RIFF súboroch:

Multimediálne aplikácie vyžadujú ukladanie a správu pre širokú škálu dát, vrátane bitmapy, audio dát, video dát a riadiacich informácií pre periférne zariadenia. RIFF poskytuje spôsob ako uložiť všetky tieto rôzne typy dát. Typ dát súborov obsiahnutých v RIFF súborov je indikovaná podľa prípony súboru.

Príklady údajov, ktoré môžu byť uložené v RIFF súboroch sú :

  • audio/vizuálne poprekladané dáta ( . AVI )
  • zvukové dáta ( . WAV )
  • bitmapové dáta ( . RDI )
  • MIDI informácie ( . RMI )
  • farebná paleta ( . PAL )
  • multimediálny film ( . RMN )
  • animovaný kurzor ( . ANI )
  • zväzok ďalších RIFF súbory ( . BND )

Poznámka:

V tomto článku sú AVI súbory jediným typom RIFF súborov, ktoré boli plne realizované pomocou aktuálnej špecifikácii RIFF. Hoci WAV súbory boli tiež realizované, tieto súbory sú veľmi jednoduché, a ich vývojári zvyčajne používajú staršie špecifikácie pre konštrukciu súborov.

Pre viac informácií pozrite:

http://www.ora.com/centers/gff/formats/micriff/index.htm

Článok spracovaný zo zdroja:

1. http :/ / netghost.narod.ru / GFF / graphics / summary / micriff.htm

RIFF Formát referencie:

2. http :/ / www.lightlink.com / tjweber / StripWav / WAVE.html  

 


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5