PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 003 - Wav príbuzné formáty

Wav súbory popis - článok 003 - Wav príbuzné formáty

Príbuzné formáty:

Formáty, ktoré akokoľvek súvisia s WAV, sú jeho príbuznými, alebo produktmi spoločného výskumu.

WavPack

WavPack je voľne šíriteľný takzvaný Open Source formát, ktorý patrí medzi bezstratové pri konverzii klasického Wav súboru. Vytvorí súbor formátu *.WV a *.WVC. Jeho zaujímavosťou je, že vytvára súbory dva. Pri kompresii vytvorí menší súbor s kvalitatívnou stratou, podobne ako pri iných súboroch, a do vedľajšieho uloží všetok zvyšok, ktorý bol komprimáciou orezaný a odstránený z hlavného hudobného súboru. Ten záložný balíček Wav zvyškov (preto aj označenie WavPack) má práve príponu *.WVC. Podporuje tagy ID3v1 a APEv2, ktoré niektoré prehrávače a aplikácie čítajú a samozrejme niektoré aj vedia upravovať a aj keď nemusia vedieť upravovať aj samotný súbor. Podporuje viac kanálový zvuk a tak sa hodí pri archivácii zvuku DVD diskov. Má bohaté možnosti použitia a aplikácie pracujúce s týmto formátom dokážu opäť obnoviť z korekčného balíčka plného orezov *.WVC a zmenšeného *.WV znova plnohodnotné *.WAV.

IFF  - Interchange File Formát

IFF je skôr všeobecný uchovávač formátu súboru, ktorý pôvodne vyvinula spoločnosť známa výrobou hier Electronic Arts. Vyvinuli ho práve pre potreby zábavy a hier ešte v splupráci s platformou Amiga. Formát mal zaistiť, aby sa dalo súbory prenášať a bez poškodenia a problémoch ich bolo možné prehrávať v rôznych aplikáciách a počítačoch aj iných výrobcov.

AIFF  - Audio Interchange File Formát

Tento formát je vylepšený spoločnosťou Apple v roku 1988, ktorá vtedy vychádzala zo spomínaného IFF od Electronic Arts. Apple tento formát ďalej rozvinuj a hromadne začal používať vo svojich počítačoch. Audiodáta štandartného AIFF súboru v nekomprimovanej podobe sa nazývajú „pulzne kódovaná modulácia“, pojem tiež známy ako PCM. Komprimovaný variant AIFF poznáme pod označeniami AIFC, prípadne AIFF-C, občas nazvaný aj AIFFC spolu s inými kodekami. Ide o jeden z viacerých bezstratových formátov na rozdiel do MP3. AIFF môže mať využitie aj v niektorých prístrojoch.

8SVX - subformát formátu IFF v systémoch Amiga

Formát zvuku 8SVX je subformát formátu IFF používaný dávnejšie v systémoch Amiga dlhé roky. Umožňuje 8-bitový zvuk a podporuje mono ako aj stereo, prípadne opakujúce sa skladby. Pre nedostatočnú podporu na počítačoch Amiga sa napríklad nikdy neujal kvalitnejší 16-bitový formát 16SV a tiež fakt, že na význame získalo AIFF v Apple a WAVE vo Windows, sa neoplatilo ďalej investovať do rozvíjania podpory pre 16SV. 8SVX využíva kódovanie PCM. WAVE spolu s kódovaním PCM sa technicky podobá na 8SVX.

PCM - Pulse Code Modulation (Pulzne kódovaná modulácia) 

PCM je modulačná metóda umožňujúca prevod zvukového analógového signálu na digitálny. PCm je napríklad používané na Audio CD na dvoch kanáloch s frekvenciou 44,1 kHz a s rozlíšením 16 bitov. Má však vysoký objem dát. Preto sa skôr používajú na objem úspornejšie formáty kompresované pomocou MP3 a WMA, prípadne OGG. Pri strate niektorých údajov a zhoršení kvality, ktorá je pre bežné počutie nie príliš rozoznateľná a je stále prijateľná sa tak práve konvertovaním do MP3 docieli až niekoľkonásobne menšieho súboru. PCM sa používa aj pre hovorové kanály v telekomunikáciách.

XMP – Extensible Metadata Platform

XMP vytvorila spoločnosť Adobe, aby spracovala a uskladnila informácie o štandarde a vlastníctvu obsahu súboru. XMP dátsa sa pritom používajú vo veľkom v súboroch spoločnosti ADOBE, ako PDF, ale aj v obrázkoch a rôznych typoch grafického materiálu. XMP zachováva históriu súboru, ukladá informácie o krokoch spracovania ako skenovanie, fotografovanie, písanie textu a ďalšie spracovanie súborov. XMP je možné použiť v súboroch napríklad PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, HTML, TIFF, PSD, MP3, MP4, GIF, WAV a množstvo ďalších najmä pracujúcich s aplikáciami Adobe. Pôvodne bolo XMP pre Adobe Acrobat 5.0 v roku 2001, postupne sa rozšíril ďalej. Aplikácie pracujúce, schopné čítať, alebo upravovať XMP môžu byť spomenuté nižšie. Aplikácia iText dokáže čítať dáta XMP v PDF súboroch, Zoner Photo Studio zapisuje aj prehliada dáta na fotografiách EXIF, IPTC a XMP pri súboroch JPEG, TIFF, HDP ale aj na surových RAW. Sú to ďalej aplikácie Metalith a ACDSee ktoré pracujú s obrázkami, ale aj Exiftool od Phila Harveyho, XMp dokáže čítať aj priamo Windows Vista vo fotogalériách a aj Windows Live Photo Gallery aplikácii na Widnows Live pre Windows Vista

BWF - Broadcast Wave Formát

Rozšírením populárneho Microsofťáckeho WAVE audio formátu sa vytvoril formát založený pre zaznamenané nahrávky digitálnych filmových rekordérov a televízie. Účelom, pre ktorý bol formát zavedený bola nutnosť zachovávať metadáta, ktoré pomôžu vymieňať a komunikovať dáta medzi viacerými druhmi počítačov a aplikácií. Rozdiel medzi BWF a WAV je len v hlavičke, ktorá je pre prehrávače irelevantná. BWF vo svojej hlavičke uvádza viacero informácií v metadátach, ktoré netvoria problém pri prehrávaní inak „Wav“ obsahu. Typ súboru niektoré prehrávače nemusia rozpoznať. Premenovanie prípony na Wav by preto mohlo pomôcť prehrávaniu, ale zas znemožniť prácu u aplikácie, ktorá očakáva súbor BWF. Stále platí obmedzenie na necelé 4 GB pre jeden súbor. Preto ak existuje záznamové zariadenie, vytvára súbory s rovnakým názvom ale inou príponou, takže vzniká akoby: Sample.wav, Sample.w01, Sample.w02 atď. Pri otvorení prvého Sample.wav by sa však mal súbor chovať ako jediný. Samozrejme, hovoríme o aplikáciách určených pre spracovanie súborov *.Wav.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5