PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Všetko pre web

UTF-8 - článok 04 - Možné problémy s UTF-8

Možné problémy s UTF-8

Kódovanie UTF-8 má v porovnaní s klasickými kódovými stránkami viaceré odlišnosti, ktoré môžu spôsobovať problémy v niektorých aplikáciách. Zatiaľ čo v kódovej stránke ISO-8859-2 je každý znak reprezentovaný presne jedným bajtom, v UTF-8 sú slovenské znaky bez diakritiky reprezentované jedným bajtom, slovenské znaky s diakritikou dvomi bajtami a znaky z iných jazykov môžu vyžadovať 3 a viac bajtov. Vzhľadom na tento fakt nemožno pri použití UTF-8 stotožňovať počet znakov reťazca s počtom bajtov ktoré zaberá jeho reprezentácia v operačnej pamäti.
 Problémy môžu vznikať tiež z dôvodu nevhodnej kombinácie jednotlivých častí operačného systému - a to najmä v prípade, ak niektorá časť systému nepodporuje UTF-8. V takom prípade nemusia ani aplikácie všeobecne známe korektnou implementáciou UTF-8 pracovať správne, prípadne sa môžu v ich činnosti vyskytovať náhodné chyby.

V neposlednom rade treba spomenúť aj fakt, že niektoré kozmetické problémy spojené s používaním UTF-8 v aplikáciách sa začnú aktívne odstraňovať iba v prípade, ak toto kódovanie bude využívať väčšina používateľov. Za chybu pri implementácii UTF-8 preto možno nepochybne označiť aj snahu čakať, kým budú všetky takéto problémy vyriešené.

Pre podrobnejšie štúdium uvádzame linky:

 


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5