PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Počítačová škola

USB čítačky čiarových kódov

V súčasnej rýchlej dobe ľudia nemajú čas sa zaoberať ručným čítaním názvu tovaru a jeho prepisovaním do príslušného zariadenia na evidenciu skladu, obchodu a pod. Vo veľkom sa do činnosti ľudí zavádzajú čítacie zariadenia. Z tohto dôvodu napíšeme niečo čo by sme mali vedieť skôr ako si zakúpime nejakú tú čítačku čiarového kódu respektíve USB čítačku čiarových kódov.

USB čítačky čiarových kódov

  • Aký je rozdiel medzi USB-HID a USB-VCOM ?

USB-HID emuluje klávesnicové rozhranie a vypisuje vždy kód tam kde je práve kurzor. USB-VCOM emuluje port RS232 a je potrebne nainštalovať príslušný ovládač,  pre jeho použitie je potrebne mať software ,,Softwedge".

Pre zapisovanie dát z RS232 je potrebne použiť program Softwedge stiahnuteľný na stránkach ,,www.codeware.cz", pripadne iný program, ktorý zachytáva dáta z RS232 a zapisuje ich ako klávesnica.

  • Aký je presne rozdiel medzi CCD čítačkou a Laserovou čítačkou ?

CCD čítačky majú v snímacej hlave zabudovaný rad senzorov. Senzory vytvárajú obraz čiarového kódu, ktorý se neskôr digitalizuje na signály prevádzané do hostiteľského počítača. Čítanie je veľakrát potrebné prevádzať z blízkosti.

Čítačky opatrené Laserovou diódou umožňujú vďaka extrémne úzkemu laserovému lúču precíznu detekciu objektov a čítanie čiarových kódov i na vzdialenosť 30 cm a viac.

  • V čiarovom kóde je zapísané 12345, ale snímač načíta +ěščřPrečo? 

Je to z dôvodu rozloženia znakov na českej (slovenskej) klávesnici, zatiaľčo snímač je nastavený pre anglickú klávesnicu. Pri každom produktu na ,,www.codeware.cz je v záložke Download k stiahnutiu skrátený nastavovací manuál, v ktorom je popis, ako snímač nastaviť pre českú (slovenskú) klávesnicu.

  • Dnes som zakúpil čítačku čiar. kódu Honeywell GS9590. Po zapnutí do počítača zariadenie nefunguje. Je potrebné  ju nastaviť. Návod je len v angličtine a s programom Pohoda nekomunikuje. Prosím o radu, prípadne odkaz na nastavenie.

Čítačka v štandardnom (default) nastavení je nastavená ako USB-HID avšak pre program POHODA je potrebné nastaviť čítačku na virtuálny COM-port (VCOM). Potrebný Driver i nastavovaciu príručku si môžete stiahnuť tu:

http://eshop.codeware.cz/items/MK9590-REPRE/honeywell-mk-9590-voyagergs-se-stojankem-usb-cerny_a_MK9590-61A38-A.html

Záložka súbory k stiahnutiu. V príručke CG_metriselect: Ommiline.pdf nájdete na strane P4 čiarový kód s názvom ,,USB emulation mode". Ten je potrebné načítať kvôli prepnutiu čítačky na virtuálny COM-port (VCOM).

  •  Čo znamená emulácia KBD ?

Preložený popis, ale najprv pár kľúčových slov:

KBD = Keyboard Driver

KBW =Keyboard Writer - software pre smerovanie zápisu (z klávesnice alebo ľubovoľného HID zariadenia) kam si prajeme

Embedded keyboard => vstavaná klávesnica

  1. Softvérová forma klinu (wedge) klávesnice - zachytáva digitalny signály z čítačky, keď dorazí. Na počítači ich okamžite prevádza na stlačenia znakov na klávesnici.
  2.  Hardwarová forma klinu klávesnice - vložením prevodného zariadenia medzi čítačku a klávesnicu.

 Dáta odoslané prostredníctvom klinu (KBD wedge) sa objavia, ako keby boli napísané do počítača klávesnicou, zatiaľ čo klávesnica samotná zostáva plne funkčná. Vzhľadom k tomu, počítač pomocou klinu klávesnice nemôže rozoznať rozdiel medzi dátami, ktoré sa zadáva pomocou snímacieho zariadenia, alebo dáta, ktoré zadané písaním na klávesnici.  Klin (KBD wedge) môže ľahko pridávať schopnosť čítania čiarových kódov existujúcemu aplikačnému softweru počítača bez jeho modifikácie.

Description an ORGINAL WRITEN:

The hardware form of a keyboard wedge inserts the translation device between the reader and the keyboard. Data sent through a wedge appears as if it was typed into the computer, while the keyboard itself remains fully functional. Because a computer using a keyboard wedge can't tell the difference between data that is entered by a scanning device, or data that is entered by keyboard typing, a wedge can be used to easily add barcode reading capability to an existing computer without modifying software applications.

 


Na prevažne aký programovací jazyk by mali byť zamerané seriály uverejňované na týchto Vašich stránkach?

Pascal (Delphi a ich ekvivalenty) (Počet hlasov: 2187)
(17.87 %)

Visual Basic (Počet hlasov: 1547)
(12.64 %)

Visual C++ (Počet hlasov: 1786)
(14.60 %)

Visual Foxpro (Počet hlasov: 1714)
(14.01 %)

Assembler pre PC Pentium (Počet hlasov: 1803)
(14.74 %)

Javascript, PHP, MySql a pod (Počet hlasov: 1744)
(14.25 %)

Iné v zozname neuvedené (Počet hlasov: 1454)
(11.88 %)Celkem hlasovalo: 12235
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5