PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorí čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu ".


Od mužských priezvisk cudzieho pôvodu, ktoré sú zakončené na spoluhlásku, sa ženské priezviská tvoria príponou -ová tak ako pri domácich priezviskách, napr.
Hummel – Hummelová, Fischer – Fischerová, Berger – Bergerová, Pardel – Pardelová, Gottfried – Gottfriedová, Szücs – Szücsová.
Od mužských priezvisk cudzieho pôvodu zakončených na samohlásky -a, -o sa ženské priezviská tvoria príponou -ová, pričom koncová samohláska z mužského priezviska vypadáva, napr.
Varga – Vargová, Fuksa – Fuksová, Csóka – Csóková, Bulla – Bullová, Korolenko – Korolenková, Tkačenko – Tkačenková, Szabo – Szabová, Szanto – Szantová, Sólya – Sólyová, Kónya – Kónyová.
Od mužských priezvisk cudzieho pôvodu zakončených na samohlásky e, é, ä, ó, ö (), u, ú, ü, y, i, na skupiny ee [výsl. í], ey [výsl. i], ako aj od polatinčených, pôvodne domácich priezvisk na -i, -y sa ženské priezviská tvoria príponou -ová, pričom sa prípona -ová pridáva k celému mužskému priezvisku, napr.
Fekete – Feketeová, Rotté – Rottéová, Silanpä – Silanpäová, László – Lászlóová, Szabó – Szabóová, Gerö – Geröová, Hajdu – Hajduová, Lassu – Lassuová, Laššu – Laššuová, Krčméry – Krčméryová, Dulay – Dulayová, Ládi – Ládiová, Ladányi – Ladányiová, Lévai – Lévaiová.
P o z n á m k a.
Pri tvorení ženských priezvisk od mužských priezvisk rumunského, albánskeho a tureckého pôvodu, ktoré sú zakončené na samohlásku -u, sa táto koncová samohláska spravidla vynecháva, napr. Olteanu – Olteanová, Dumitrescu – Dumitrescová.
Od mužských priezvisk slovanského pôvodu zakončených na -ev alebo -ov sa ženské priezviská tvoria tak, že prípona -ová sa pridáva k celému mužskému priezvisku ako pri domácich priezviskách tohto typu, napr.
Malcev – Malcevová, Stojanov – Stojanovová, Stojkov – Stojkovová.
Od mužských priezvisk slovanského pôvodu, ktoré majú formu prídavných mien, tvoria sa ženské priezviská tak ako domáce priezviská tohto typu, napr.
Radecki – Radecká, Kowalski – Kowalská, Nikitinskij – Nikitinská.
Od mužských priezvisk českého pôvodu zakončených na samohlásku -ě, resp. -e sa ženské priezviská tvoria tak, že prípona -ová sa pridáva k základu, ktorý zostáva po vynechaní koncovej samohlásky -ě, resp. -e, napr.
Bičiště – Bičišťová, Purkyně – Purkyňová, Večeře – Večeřová, Homole – Homolová.
Od mužských priezvisk typu Dítě sa ženské priezviská niekedy tvoria aj s rozšíreným základom, ktorý je aj pri skloňovaní mužského priezviska, napr.
Dítě – Díťová i Dítětová.
Pri mužských priezviskách českého pôvodu zakončených na -ů zostávajú ženské priezviská bez prípony -ová, napr.
Jirků – Jana Jirků, Janů – Petra Janů, Paulů – Blanka Paulů.
P o z n á m k a.
Niekedy sa ženské priezviská od mužských priezvisk zakončených na -ů tvoria aj príponou -ová, napr. Tomšů i Tomšová.
Od mužských priezvisk zakončených na -í, ktoré sú zväčša českého pôvodu, sa ženské priezviská tvoria spravidla príponou -ová, napr.
Kočí – Kočíová, Krajčí – Krajčíová, Krejčí – Krejčíová.
P o z n á m k a.
Cudzie priezviská známych umelkýň sa môžu (najmä vo vetnej súvislosti vyžadujúcej nominatív) ponechať v neprechýlenej podobe, napr. Gina Lollobrigida, Giulietta Masina, Nastasia Kinski, Grace Kelly, Claudia Cardinale.


   Pokiaľ čítate tieto riadky pravdepodobne ste sa prehrýzli až do konca témy obsiahnutej v dnešnom článku. Sme potešení, že článok Vám bol prínosom k zlepšovaniu svojich nadobudnutých vedomostí. Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa a tak ako vždy ešte pripomenieme, aby ste nás navštívili o týždeň. Budeme sa zaoberať témou ,, Názvy obcí na Slovensku ". Do čítania o týždeň priatelia.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 1] 1 2 3 4 5