PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Výnimky z pravidla o rytmickom krátení ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská ".


Od domácich mužských priezvisk, ktoré majú formu podstatného mena a sú zakončené na spoluhlásku, sa ženské priezviská pravidelne tvoria príponou -ová, napr.
Novák – Nováková, Rybár – Rybárová, Janák – Janáková, Svetlík – Svetlíková, Kuchár – Kuchárová, Vlk – Vlková, Švec – Švecová.
Pri tvorení ženských priezvisk od mužských priezvisk zakončených na -ec, -ek, -ok vkladná samohláska e, resp. o niekedy vypadáva, a to podľa toho, či vypadáva alebo nevypadáva pri skloňovaní mužského priezviska.
a) Vkladná samohláska vypadáva, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Klinec (Klinca) – Klincová, Škorec (Škorca) – Škorcová, Nemec (Nemca) – Nemcová, Adamec (Adamca) – Adamcová, Komárek (Komárka) – Komárková, Vlček (Vlčka) – Vlčková, Ďuríček (Ďuríčka) – Ďuríčková, Petrášek (Petráška) – Petrášková, Svitok (Svitka) – Svitková, Pastorok (Pastorka) – Pastorková.
b) Vkladná samohláska nevypadáva, ak sa živo nepociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Perec (Pereca) – Perecová, Fusek (Fuseka) – Fuseková. Vkladná samohláska spravidla nevypadáva ani pri domácich (pôvodom slovanských) priezviskách písaných cudzím pravopisom, napr. Jellinek (Jellineka) – Jellineková, Kubitschek (Kubitscheka) – Kubitscheková.
P o z n á m k a.
V niektorých ženských priezviskách sa vkladné samohlásky e, o na rozdiel od všeobecnej zásady zachovávajú, resp. vypadávajú, ak ide o zachovanie rodinnej tradície v používaní príslušnej podoby ženského priezviska, napr. Hudec – Hudcová i Hudecová, Svitek – Svitková i Sviteková, Dudok – Dudková i Dudoková. Vkladné samohlásky e, o sa vždy zachovávajú pri tvorení ženských priezvisk od mužských priezvisk zakončených na -ček a -čok s predchádzajúcou spoluhláskou a od priezvisk zakončených na -štek, napr. Stanček (Stančeka) – Stančeková, Turček (Turčeka) – Turčeková, Kopčok (Kopčoka) – Kopčoková, Urbančok (Urbančoka) – Urbančoková, Pištek (Pišteka) – Pišteková, Meštek (Mešteka) – Mešteková.
Od domácich mužských priezvisk zakončených na samohlásky -a, -o sa ženské priezviská tvoria príponou -ová, pričom sa koncová samohláska z mužského priezviska vynecháva, napr.
Ryba – Rybová, Hrdina – Hrdinová, Knieža – Kniežová, Kurča – Kurčová, Lacko – Lacková, Krno – Krnová, Bartko – Bartková.
Od mužských priezvisk zakončených na -ov (-uv) sa ženské priezviská takisto tvoria príponou -ová, pričom prípona -ová sa pripája k celému mužskému priezvisku (zakončenie -ov, -uv v mužskom priezvisku sa nevynecháva), napr.
Horov – Horovová, Matejov – Matejovová, Ondrejov – Ondrejovová, Pavlov – Pavlovová, Miškuv – Miškuvová.
Od mužských priezvisk zakončených na -iech, -ech, -ých (pôvodne to boli rodinné privlastňovacie prídavné mená) sa ženské priezviská spravidla tvoria príponou -ová, napr.
Balažoviech – Balažoviechová, Minaroviech – Minaroviechová, Jankech – Jankechová, Miškech – Miškechová, Jurových – Jurovýchová, Mikulášových – Mikulášovýchová.
P o z n á m k a.
Pri týchto priezviskách sú ženské priezviská niekedy totožné s mužskými priezviskami (prípona -ová sa nepridáva), napr. Mikulášových – Anna Mikulášových, Balažoviech – Zlatica Balažoviech, Maleckých – Zuzana Maleckých.
Od mužských priezvisk zakončených na -eje, -oje, -e (pôvodne to boli takisto rodinné privlastňovacie prídavné mená) sa ženské priezviská tvoria príponou -ová alebo zostávajú bez tejto prípony, napr.
Miškejeová i Miškeje, Petrejeová i Petreje, Kováčejeová i Kováčeje, Mišejeová i Mišeje, Šovdojeová i Šovdoje, Krnáčeová i Krnáče.
Mužské priezviská zakončené na -ovie sa neprechyľujú, čiže ženské priezviská zostávajú bez prípony -ová, napr.
Jakubovie – Alžbeta Jakubovie, Brezíkovie – Žofia Brezíkovie.
Od mužských priezvisk domáceho pôvodu zakončených na -i sa ženské priezviská tvoria pravidelne príponou -ová, napr.
Piovarči – Piovarčiová, Krajči – Krajčiová.
Od mužských priezvisk, ktoré majú formu prídavných mien, ženské priezviská sa tvoria tak ako prídavné mená ženského rodu, napr.
Pekný – Pekná, Kusý – Kusá, Jesenský – Jesenská, Ilavský – Ilavská, Starší – Staršia, Maličký – Maličká.
Od pôvodne domácich priezvisk, ktoré majú formu prídavného mena, ale sú zapísané cudzím pravopisom, a tým sa stráca súvislosť s domácim slovom, ženské priezviská sa tvoria tak ako prídavné mená ženského rodu alebo sa tvoria príponou -ová, napr.
Suhi – Suhá i Suhiová, Suhy – Suhá i Suhyová.


   Čítanie dnešného článku ako sami vidíte ubehlo ako voda. Neostáva nám aj Vám len zhodnotiť čo priniesol. Sme presvedčení, že pomohol svojou troškou k objasneniu pravidiel písania v našom materinskom jazyku. O týždeň si vysvetlíme a popasujeme sa s problémom na tému ,, Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu ". Z tohto dôvodu nás nezabudnite navštíviť. Teda dovidenia o týždeň.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 1] 1 2 3 4 5