PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Písanie samohlások v niektorých príponách  ".


Prípona -úci (-úca, -úce), ktorou sa tvorí prítomné činné príčastie, sa po predchádzajúcej dlhej slabike skracuje na podobu -uci (-uca, -uce). Na rozdiel od tvarov typu volaj-úci, nes-úci, žij-úci, v ktorých je pred príponou krátka samohláska, píšeme v tvaroch po predchádzajúcej dlhej slabike krátke u, napr. vládn-uci (vládn-uca, vládn-uce), hádž-uci (hádž-uca, hádž-uce), píš-uci (píš-uca, píš-uce), viaž-uci (viaž-uca, viaž-uce) atď.
Pri tvorení slov príponami -ár, -áreň sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, t. j. po predchádzajúcej dlhej slabike s dlhou samohláskou, dvojhláskou alebo ĺ, ŕ sa tieto prípony skracujú na podoby -ar, -areň: na rozdiel od foriem typu výhybka – výhybk-ár, ochrana – ochran-ár, zásoba – zásob-áreň, v ktorých sa pred príponou vyskytuje krátka samohláska, píšeme v odvodeninách po predchádzajúcej dlhej slabike krátke a, napr. áčka – áčk-ar, bábka – bábk-ar, bájka – bájk-ar, béčka – béčk-ar, céčka – céčk-ar, dráha – dráh-ar, fréza – fréz-ar – fréz-areň, prekážka – prekážk-ar, prevádzka – prevádzk-ar – prevádzk-areň, rozprávka – rozprávk-ar, sánky – sánk-ar, silný prúd – silnoprúd-ar, slabý prúd – slaboprúd-ar, stávka – stávk-ar, výška – výšk-ar; cievka – cievk-ar – cievk-areň, desiata – desiat-ar, diaľka – diaľk-ar, dozrievať – dozriev-areň, lahôdka – lahôdk-ar – lahôdk-areň, mlieko – mliek-ar – mliek-areň, obliekať sa – obliek-areň, odlievať – odliev-areň, ohrievať – ohriev-areň, omietka – omietk-ar, oštiepok – oštiepk-ar, pamiatka – pamiatk-ar, pasienok – pasienk-ar, pochôdzka – pochôdzk-ar, polievka – polievk-ar, poviedka – poviedk-ar, premietať – premiet-areň, prezliekať sa – prezliek-areň, sviečka – sviečk-ar – sviečk-areň, škôlka – škôlk-ar, ulievať sa – uliev-areň, viazať – viaz-areň, voľné myšlienky – voľnomyšlienk-ar, vyzliekať sa – vyzliek-areň, zlievať – zliev-areň.
Prípony -iar, -iareň sa nikdy neskracujú, napr. múka – múč-iar, sieť – siet-iar, rýchly – rýchl-iareň, triediť – tried-iareň.
P o z n á m k a.
1. V niektorých slovách s príponami -ár, -áreň alebo -iar, -iareň pred príponou nastáva striedanie (alternácia) dlhej samohlásky alebo dvojhlásky za krátku samohlásku a prípona zostáva dlhá. Ide o slová s príponami -ár, -áreň, -iar, -iareň, ktoré boli utvorené v staršom, ale aj v novšom období spisovnej slovenčiny, ďalej o slová, ktoré sú utvorené od odvodených slov s príponami -ík, -íček, -íčko, od prevzatých slov zakončených na -ón, -én, -ína, -óna, -íva, -óza, -éza, -téka, napr. archív – archiv-ár, bieda – bed-ár, blúdiť – blud-ár, bránka – brank-ár, brúsiť – brus-iareň, čítať – čit-áreň, drôt – drot-ár, dusík – dusik-áreň, džbánok – džbank-ár, hviezda – hvezd-ár – hvezd-áreň, kľúč – kľuč-iar, komín – komin-ár, liečiť – lek-ár, liek – lek-áreň, múr – mur-ár, ohýbať – ohyb-áreň, písať – pis-ár, účet – učt-áreň, údiť – ud-iareň, umývať – umyv-áreň, víno – vin-ár – vin-áreň, žŕdka – žrdk-ár; hliník – hlinik-áreň, kočík – kočik-áreň, košík – košik-ár, medovník – medovnik-ár, praclík – praclik-ár, rybník – rybnik-ár, slovník – slovnik-ár, taxík – taxik-ár; gombíček – gombičk-ár, koníček – koničk-ár, autíčko – autičk-ár, slovíčko – slovičk-ár; betón – beton-ár – beton-áreň, milión – milion-ár, vagón – vagon-ár, terén – teren-ár, doktrína – doktrin-ár, šablóna – šablon-ár, deskriptíva – deskriptiv-ár, majonéza – majonez-ár, diéta – diet-ár, bibliotéka – bibliotek-ár, diskotéka – diskotek-ár, fonotéka – fonotek-ár.
2. Jednotlivé slová s príponami -ár, -áreň/-iar, -iareň/-ar, -areň sa uvádzajú v pravopisnom a gramatickom slovníku.


   Čo by sme ešte uviedli na záver? Hádam len to, že predchádzajúce vety boli pre Vás príjemným osviežením už nadobudnutých vedomostí z Vami navštevovanej školy. Poteší nás ak naše stránky navštivíte aj nabudúce t. j. najneskôr o týždeň.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasov: 1] 1 2 3 4 5