PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Počítačová škola

Prvá pomoc v kocke - Rázcestník - 2013

PRVÁ POMOC v KOCKE:

   V krízových situáciach potrebujeme rýchlo a čo najprofesionálnejšie pomôcť ľuďom, ktorí utrpia nejaký úraz alebo majú veľké zdravotné problémy. Po kurzoch prvej pomoci na internete môžeme dlho pátrať. Nie je to druh tovaru alebo služby, ktorý vynáša alebo sa na ňom zarábajú veľké peniaze. No každý z nás si zaiste uvedomuje, že každý ľudský život ma nevyčísliteľnú hodnotuje dobre vedieť odborne pomôcť a poskytnúť rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá zachráni niekomu život.   Z tohto dôvodu som sa rozhodol, že tiež si zopakujem ,,Prvú pomoc“ a spracujem ju do prehľadnej formy .

   Výstupný materiál zverejňujem tak ako pre svoje potreby ako aj pre upevnenie zručnosti v poskytovaní prvej pomoci svojim študentom ako pomôcku, ktorá nahradí zdĺhavé listovanie vo viacerých učebniciach a bude pre nich kedykoľvek dostupná priamo doma na internete, tablete ako aj inom webové stránky zobrazujúcom zariadení jednoducho ,,po ruke“. Tak vznikol aj tento článok Prvá pomoc v kocke.

   Tieto návody venujem v prvom rade svojmu synovi, aby mu napomáhala k postupnému nadobudnutiu azda najdôležitejších zručnosti vedúcich k záchrane ľudského života. V druhom rade všetkým žiakom  základných škôl ako aj strených škôl. V neposlednom rade moje venovanie patrí aj študentom z iných krajín, ktorí sa rozhodli nestáť bokom v núdzových situáciách pri záchrane najcennejšieho čo máme a to ľudského života.

 

S pozdravom Autor: Mgr. Maroš Šiestak

Prvá pomoc č.1B

1. Jak poznat bezvědomí - Červený kříž

Prvá pomoc č.1A

Prvá pomoc - cukrovka

Prvá pomoc č.2B

2. Stabilizovaná poloha - Červený kříž

Prvá pomoc č.2A

Prvá pomoc - epileptický záchvat

Prvá pomoc č.3B

3. Resuscitace dospělého - Červený kříž

Prvá pomoc č.3A

Prvá pomoc - infarkt

Prvá pomoc č.4B

4. Resuscitace dětí - Červený kříž

Prvá pomoc č.4A

Prvá pomoc - infarkt (ukážka)

Prvá pomoc č.5B

5. Jak poznat tepenné krvácení - Červený kříž

Prvá pomoc č.5A

Prvá pomoc - krvácanie z nosa, úst, ucha a oka

Prvá pomoc č.6B

CPR training video - First Aid Safetycare Cardiopulmonary Resuscitation DVD

Prvá pomoc č.6A

Prvá pomoc - mdloba

Prvá pomoc č.7B

CPR prvá pomoc u deti a dojčiat

Prvá pomoc č.7A

Prvá pomoc - nájdený v bezvedomí - 2. časť

Prvá pomoc č.8B

Cardio pulmonary resuscitation cpr en

Prvá pomoc č.8A

Prvá pomoc - omamné látky

Prvá pomoc č.9B

Kanylace periferni žily

Prvá pomoc č.9A

Prvá pomoc - omamné látky (ukážka)

Prvá pomoc č.10B

Rozšířená neodkladná resuscitace prováděná ve dvou

Prvá pomoc č.10A

Prvá pomoc - otras mozgu pri páde

Prvá pomoc č.11B

Stabilizovaná poloha - CZ = Zotavovací poloha

Prvá pomoc č.11A

Prvá pomoc - pneumothorax

Prvá pomoc č.12B

Poruchy vědomí, bezvědomí a oživování (kardiopulmonální resuscitace - KPR)

Prvá pomoc č.12A

Prvá pomoc - prehriate, podchladenie organizmu

Prvá pomoc č.13B

Resuscitace novorozence kuba

Prvá pomoc č.13A

Prvá pomoc - Rautekov manéver

Prvá pomoc č.14B

Trénink resuscitace s přístrojem LUCAS 2 – MUDr Ing Vladimír Dvořák

Prvá pomoc č.14A

Prvá pomoc - zasypanie, topenie

Prvá pomoc č.15B

Ukázka první pomoci - SZŠ Jaselská 2010

Prvá pomoc č.1A

Prvá pomoc - cukrovka

Prvá pomoc č.16B

Umělé dýchání - kupele Bohdanec

Prvá pomoc č.2A

Prvá pomoc - epileptický záchvat[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 4] 1 2 3 4 5