PC.sk

Počítačová ±kola . sk

Ponuka
Návątevnos»
Počítačová ąkola

Prihláste sa ako čitateµ

Dôleľité - portál uskutočnuje akciu. Moľte si ju prečíta» ak sa zaregistrujete a  prihlásite ako čítateµ tohto portálu. Ponuka sa Vám zobrazí na hlavnej stránke vµavo hore pod hlavnou výberovou ponukou. Neváhajte akcia potrvá iba do naplnenia stavu!

Po kliknutí na titulok článku zobrazi sa aj zaujímava anketa...Prevaľne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaąe učiteµské a ľiacké stránky zaobera»?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
[Akt. známka: 3,20 / Počet hlasov: 15] 1 2 3 4 5