PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
JavaScript v kocke

Nové grafické interpretácie matematických funkcií

Nové grafické interpretácie matematických funkcií!

Dobrý deň! Dnes by sme Vám vážení čitatelia predstavili niekoľko kúskov, ktoré sme prebrali a sfunkčnili u nás zo zahraničných portálov.Rýchla Furierová transformácia - Harmonická analýza

FFT = Fast Fourier Transformation

 Výpis funkcie sínus na plátno CANVAS s JavaScriptom

Vykreslenie matematickej funkcie Sinus

Spomalené vykreslenie funkcie Sínus - časovačom JS

Tvorba funkcie sínus pomocou jednotkovej kružnice

 Fotografovanie priamo v prehliadači

Povoľte kameru v prehliadači tlačidlom ,,ZDIEĽAŤ"

 

 


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5