PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
DB-MySQL

MySQL 4.0 a vyššie - Článok 05 - 4.Typy stĺpcov MYSQL - Reťazcové typu BOX

Typy stĺpcov v DataBáze MYSQL

Hrubé delenie na 3 základné typy:

 1. Číselné
  1. Celé
  2. Desatinné
 2. Reťazcové
  1. Klasické
  2. Pre Radio-BOX, Check-BOX
 3. Dátumové

Dnes sa zameriame na reťazce používané k výberu:
2.) REŤAZCOVÉ - B) pre Radio-BOX, Check-BOX

 

Typ:          POPIS:         ROZSAH:          na HD v B:

 

 


ENUM('hodnota1','hodnota2',...) max 65 535     4 B

 

 - v stĺpci je možné určiť iba 1 vopred def. hodnotu

 -  pri vkladaní nedef. hodnoty vloží " "- medzeru

 - INDEXOVANIE " "=0, hodnota1=1, hodniota2=2

 


Príklad použitia:
CREATE tab1 (zoznam ENUM('hod1','hod2'));

 

INSERT INTO tab1 (zoznam) VALUES ('hod1');

To isté pomocou indexu:

INSERT INTO tab1 (zoznam) VALUES (1);

-II- Zápis nedef. hodnoty -II- VALUES (0);

 

 


SET('hodnota1','hodnota2',...) 0 ÷  64 hodnôt     8 B

 

 - Môže obsahovať až 64 hodnôt zo zadaného zoznamu

 - V stĺpci je možné určiť aj viac hodnôt:

     Napríklad hodnotu1 aj hodnotu2 súčasne

 Seriály so zameraním na aké z nasledujúcich tém by mali tieto Vaše stránky uverejňovať?

Spôsoby spravovania údajov v databázach. (Počet hlasov: 67)
(18.11 %)

Programovanie vo vyšších programovacích jazykoch. (Počet hlasov: 43)
(11.62 %)

Tvorba webových stránok. (Počet hlasov: 81)
(21.89 %)

Kurzy anglického jazyka so zameraním na informatiku. (Počet hlasov: 39)
(10.54 %)

Kurzy slovenského jazyka. (Počet hlasov: 83)
(22.43 %)

Iné v zozname neuvedené. (Počet hlasov: 57)
(15.41 %)Celkem hlasovalo: 370
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5