PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
DB-MySQL

MySQL 4.0 a vyššie - Článok 03 - 2.Typy stĺpcov MYSQL - Desatinné čísla

Typy stĺpcov v DataBáze MYSQL

Hrubé delenie na 3 základné typy:

 1. Číselné
  1. Celé
  2. Desatinné
 2. Reťazcové
  1. Klasické
  2. Pre Radio-BOX, Check-BOX
 3. Dátumové

Dnes sa zameriame na desatinné čisla:
1.) ČÍSELNÉ - B) desatinné čísla (s pohyblivou desatinnou čiarkou)

 

Typ:     ROZSAH:      PRÍDAVOK:       na HD v B:

SYNONYMUM:


FLOAT(presnosť) 1 ÷ 24 = jednoduchá presnosť 4 B

FLOAT(M,D)

FLOAT(presnosť) 25 ÷ 53 = dvojitá presnosť 8 B

DOUBLE(M,D)

 


M - celková šírka zobrazenia

D - počet desatinných miest

FLOAT(M,D) Ak sa zadajú 2 parametre !!! 4 B

=> jednoduchá presnosť

-3,402823466 1038 ÷ -1,175494351 10-38 , 0,

1,175494351 10-38 ÷ 3,402823466 1038


FLOAT(M,D) UNSIGNED - záporné č. zakázané 4 B

0, 1,175494351 10-38 ÷ 3,402823466 1038

FLOAT(M,D) ZEROFILL - záporné č. zakázané 4 B

0, 1,175494351 10-38 ÷ 3,402823466 1038

 


DOUBLE(M,D) => dvojitá presnosť 8 B

1,7976931348623157 10308 ÷ 2,2...4 10-308,

2,2250738585072014 10-308 ÷ 1,7...7 10308

FLOAT(25÷53), DOUBLE PRECISION(M,D),

REAL(M,D)

 


DECIMAL(M,D) - č. je uložené ako reťazec !!! 22 B

Rozsah hodnôt ako pri DOUBLE

DEC, NUMERIC

 


POZNÁMKA:
 • UNSIGNED - rozsah dovoľuje 0 a kladné čísla
 • ZEROFILL - rozsah dovoľuje 0 a kladné čísla, naviac dopĺňa vľavo od čísla číslicu 0 do veľkosti udanej v parametri M

 


Seriály so zameraním na aké z nasledujúcich tém by mali tieto Vaše stránky uverejňovať?

Spôsoby spravovania údajov v databázach. (Počet hlasov: 67)
(18.11 %)

Programovanie vo vyšších programovacích jazykoch. (Počet hlasov: 43)
(11.62 %)

Tvorba webových stránok. (Počet hlasov: 81)
(21.89 %)

Kurzy anglického jazyka so zameraním na informatiku. (Počet hlasov: 39)
(10.54 %)

Kurzy slovenského jazyka. (Počet hlasov: 83)
(22.43 %)

Iné v zozname neuvedené. (Počet hlasov: 57)
(15.41 %)Celkem hlasovalo: 370
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5