PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
DB-MySQL

MySQL 4.0 a vyššie - Článok 02 - 1.Typy stĺpcov MYSQL - Celé čísla

Typy stĺpcov v DataBáze  MYSQL 

Hrubé delenie na 3 základné typy:

 1. Číselné
  1. Celé
  2. Desatinné
 2. Reťazcové
  1. Klasické
  2. Pre Radio-BOX, Check-BOX
 3. Dátumové

Dnes sa zameriame na celé čisla:
1.) ČÍSELNÉ -  A) celé čísla     

 

Typ:             ROZSAH:      PRÍDAVOK:    na HD v B:  

SYNONYMUM:


 

TINY INT (M)     -128 ÷ 127           SIGNED     1 B

BIT, BOOL

TINY INT (M)     0 ÷ 255           UNSIGNED      1 B

TINY INT(1) 

TINY INT (M)    000 ÷ 255           ZEROFILL     1 B

 


SMALL INT(M)    -32 768 ÷32767                       2 B

SMALL INT(M)      0 ÷ 65 535        UNSIGNED   2 B  


MEDIUM INT(M)  -8 388 608 ÷ 8 388 607          3 B

MEDIUM INT(M)   0 ÷ 16 777 215   UNSIGNED 3 B   

 


INT(M)  -2 147 483 648 ÷ 2 147 483 647           4 B

 

INTEGER

INT(M)            0 ÷ 4 294 967 295    UNSIGNED 4


BIG INT(M) -9 223 372 036 854 775 808 ÷ 9 ...  7  8 B

BIG INT(M) 0 ÷ 18 446 744 073 709 551 615         8 B

UNSIGNED 


 

 


Seriály so zameraním na aké z nasledujúcich tém by mali tieto Vaše stránky uverejňovať?

Spôsoby spravovania údajov v databázach. (Počet hlasov: 67)
(18.11 %)

Programovanie vo vyšších programovacích jazykoch. (Počet hlasov: 43)
(11.62 %)

Tvorba webových stránok. (Počet hlasov: 81)
(21.89 %)

Kurzy anglického jazyka so zameraním na informatiku. (Počet hlasov: 39)
(10.54 %)

Kurzy slovenského jazyka. (Počet hlasov: 83)
(22.43 %)

Iné v zozname neuvedené. (Počet hlasov: 57)
(15.41 %)Celkem hlasovalo: 370
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5