PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
DB-MySQL

MySQL 4.0 a vyššie - Článok 01 - Naj. typ tabuliek

V prvom článku uvedieme len stručne, ktorý typ tabuliek by sme mali najčastejšie použivať a dôvod prečo práve tento typ tabuliek v databáze MySQL vytvárať:

 Typ tabuliek = ,,MyISAM"

- Vhodný pre webové sídla

- Výhody: 

  • Rýchle bežiaci SQL - príkaz  SELECT (pre čítanie z tabuliek)

- Nevýhody:

  • Pomalé vykonávané SQL - príkazy: INSERT, UPDATE  (pre zápis a úpravu hodnôt)

Seriály so zameraním na aké z nasledujúcich tém by mali tieto Vaše stránky uverejňovať?

Spôsoby spravovania údajov v databázach. (Počet hlasov: 67)
(18.11 %)

Programovanie vo vyšších programovacích jazykoch. (Počet hlasov: 43)
(11.62 %)

Tvorba webových stránok. (Počet hlasov: 81)
(21.89 %)

Kurzy anglického jazyka so zameraním na informatiku. (Počet hlasov: 39)
(10.54 %)

Kurzy slovenského jazyka. (Počet hlasov: 83)
(22.43 %)

Iné v zozname neuvedené. (Počet hlasov: 57)
(15.41 %)Celkem hlasovalo: 370
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5