PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Všetko pre web

Štandardy bannerov, papierov a obálok.

Štandardy bannerov, papierov a obálok.
Štandardné rozmery bannerov.
Angl. názov
rozmer v px
veľkosť v kB
plocha v px2
Micro bar 88x31 3 2 728
Button 2 120x60 6 7 200
Button 1 120x90 8 10 800
Half banner 234x60 10 14 040
Square button 125x125 12 15 625
Rectangle 180x150 20 27 000
Vertical banner 120x240 20 28 080
Full banner 468x60 20 28 080
.... 200x200 30 40 000
Square 250x250 44 62 500
Skyscraper 120x600 52 72 000
Medium rectangle 300x250 54 75 000
Wide skyscraper 160x600 64 96 000
Vertical rectangle 240x400 68 96 000


Rozmery papiera podľa ISO/DIN (v mm)
  A B C D
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40
pokrač. tab.-Rozmery papiera podľa ISO/DIN (v mm)
  E
3 400 × 560
4 280 × 400
5 200 × 280
6 140 × 200


Rozmery obálok podľa ISO/DIN (v mm)
Formát Veľkosť Formát obsahu
DL 110 × 220 1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5 (dvakrát prehnutá A5)
C6 114 × 162 A6 (dvakrát prehnutá A4)
C6/C5 114 × 229 1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C5 162 × 229 A5 (jedenkrát prehnutá A4)
C4 229 × 324 A4
C3 324 × 458 A3
B6 125 × 176 obálka pre formát C6
B5 176 × 250 obálka pre formát C5
B4 250 × 353 obálka pre formát C4
E4 280 × 400 B4

Na prevažne aký programovací jazyk by mali byť zamerané seriály uverejňované na týchto Vašich stránkach?

Pascal (Delphi a ich ekvivalenty) (Počet hlasov: 2187)
(17.87 %)

Visual Basic (Počet hlasov: 1547)
(12.64 %)

Visual C++ (Počet hlasov: 1786)
(14.60 %)

Visual Foxpro (Počet hlasov: 1714)
(14.01 %)

Assembler pre PC Pentium (Počet hlasov: 1803)
(14.74 %)

Javascript, PHP, MySql a pod (Počet hlasov: 1744)
(14.25 %)

Iné v zozname neuvedené (Počet hlasov: 1454)
(11.88 %)Celkem hlasovalo: 12235
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5