PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Interpunkčné znamienka - Úvodzovky  ".


Úvodzovky („“) sa píšu:
na začiatku a na konci priamej reči alebo na začiatku a na konci jednotlivých úsekov priamej reči oddelených od seba uvádzacou vetou, napr.
„A či to musí byť?“ ozval sa jeden.
„Musí.“
„A kde ideš?“ volá ona už za ním. „Najedz sa skôr a potom choď, kde chceš ísť.“
P o z n á m k a.
Na začiatku a na konci priamej reči sa novšie namiesto úvodzoviek používajú pomlčky.
na začiatku a na konci doslovných citátov, napr.
V knihe sa píše: „Vlk žije v opustených tichých krajoch a divočinách, najmä v hustých tmavých lesoch, na močiaroch s trasoviskovými aj suchými miestami a na juhu v stepiach.“
pri uvádzaní výrazov príznačných pre isté prostredie alebo ľudí, napr.
Rodičia mu doniesli „jarmočnô“.
pri uvádzaní výrazov, od ktorých sa hovoriaci dištancuje, používa ich s iróniou alebo v akomkoľvek inom zmysle, než sa používajú zvyčajne, napr.
Oprávnene sa možno pýtať, či tento jeho „nový prístup“ je skutočne nový. – Je načase rozlišovať literatúru a „literatúru“.
v jazykovedných prácach pri uvádzaní výrazov hodnotených ako nesprávne alebo nevhodné, napr.
„mesto-hrdina“ – hrdinské mesto; tkanivo, nie „tkáň, tkáne“; weimarský, nie „výmarský“.
P o z n á m k a.
1. V tlačených jazykových prejavoch sa vo funkcii úvodzoviek používa niekedy čiarka a obrátená čiarka umiestnená vyššie, napr. Tvorivý, nie tvorčí. Čiarka a obrátená čiarka sa namiesto úvodzoviek používa najmä na vyznačenie citátu vnútri iného citátu, napr. „Hm,“ odvetil Harhovský, „sotva slová pána Zápoľu povedz pánu Torhalovi, aby Červeňa na každý spôsob zadržať hľadeli, a keď inak nie, teda mocou – dačo iné znamenajú; a keď Zápoľa hovorí mocou, to u neho priateľstvo nikdy neznačí.“
2. Názvy kníh, časopisov, umeleckých a vedeckých diel a pod. píšeme zvyčajne bez úvodzoviek. V prípade potreby (napr. ak je názov pridlhý a nie je jasné, kde sa končí) možno však použiť úvodzovky.
Ak je v úvodzovkách celá veta, píše sa bodka, výkričník alebo otáznik na konci tejto vety pred koncovými úvodzovkami, napr.
Ľudovít Štúr povedal: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.“ – „Ideme dnu či nejdeme?“ spýtal sa ho. – „Čo!?“ pýtala sa celá preľaknutá.
Ak je v úvodzovkách priama reč a za ňou nasleduje uvádzacia veta, čiarka sa píše pred koncovými úvodzovkami, napr.
„Večer neprídem,“ povedal a odišiel.
Ak je uvádzacia veta vložená do priamej reči alebo citátu, označujeme úvodzovkami každý jednotlivý úsek priamej reči alebo citátu. Koncové úvodzovky sa aj tu píšu za inými rozdeľovacími znamienkami (bodkou, výkričníkom, otáznikom alebo čiarkou), napr.
„Nepochybujeme,“ hovoril, „že sa nám celý plán podarí.“ „Neprisadneš si?“ on na to, „trochu si o tom pohovoríme.“ – „Človeče, hore sa! Čo sa bojíš?“ udrel ho po pleci. „Železo sa kuje, kým je horúce.“
Ak je v úvodzovkách len slovo alebo výraz, píšeme koncové úvodzovky pred bodkou, výkričníkom, otáznikom, čiarkou alebo bodkočiarkou, napr.
Bol to skutočne „impozantný výkon“, ako sa o tom dlho hovorilo. – Bol to skutočne, ako sa o tom dlho hovorilo, „impozantný výkon“.


   Práve ste sa dočítali až k záveru článku. Dúfame, že článok bol pre Vás príjemným zopakovaním vedomostí, ktoré máte od svojich vyučujúcich z Vašich škôl. Pre tých skôr narodených čítanie tohto článku bolo príjemné osvieženie vedomostí. Skoro by sme zabudli spomenúť čím sa budeme zaoberať nabudúce. Nasledujúcou témou bude ,, Interpunkčné znamienka - Pomlčka  ". Veríme, že si spomeniete a navštívite naše stránky.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 2] 1 2 3 4 5