Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ZMENY - OBOHACOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY:

 

A.) Tvorenie slov:

 1.  Odvodzovanie
  1. predponami - u-piecť, pred-písať
  2. príponam - vod-ný, zem-ský, pek-ár
  3. bezpríponovo - bežať => beh-0, dýchať => dych-0
 2.  Skladanie - viac slov sa spojí do jedného slova
  • napr. zem-e-guľa, auto-kino


B.) Skracovanie:
 1. Skratky 
  • str., atď., a pod., a i.
 2. Značky - veličiny, jednotky, meny a podobne
  • km, P, W, USD, l, mg
 3. Skratkové slová - čítajú sa ako slová
  • TANAP, NATO, SLOVNAFT
 4. Iniciálové skratky - čítajú sa po iniciálach
  • USA, SR, KDH

 

C.) Spájanie slov do viacslovných pomenovaní:

- slová vytvárajú ustálené viacslovné pomenovania

 1. Združené pomenovania - ustálené, priame
  • -napr. obecný úrad, králik biely, základná škola
 2. Frazeologizmy - ustálené, nepriame-obrazné
  1. príslovie - ľudová múdrosť s poučením
   • Remeslo má zlaté dno
  2. porekadlo - obrazne pomenúva istý jav, nevyjadruje ponaučenie
   • Akoby matke z oka vypadla
  3. pranostika - vyjadrujú skúsenosť ľudí s počasím, ročnými obdobiami, snažia sa predpovedať prírodné javy
   • Studený máj, v stodole raj
  4. prirovnanie - prirovnáva dva javy podľa spoločnej podobnej vlastnosti
   • Silný ako lev

 

D.)  Prenášanie významu:

- mení sa význam slova alebo výrazu, slovo získa nový, obrazný, prenesený význam

 1. Metafora - význam sa prenáša na základe podobnosti javov
  • Pramene vlasov
 2. Metonymia - význam sa prenáša na základe súvislosti javov
  • vypiť pohár, kúpiť Kukučína, nosiť líšku
 3. Personifikácia - význam sa prenáša zo živého na neživý jav
  • Obloha plakala
 4. Prirovnanie - javy sa prirovnávajú podľa spoločnej vlastnosti
  • vlasy ako zo zlata

 

E.)  Preberanie slov z cudzích jazykov:

- prevzaté, zdomácnené slová a internacionalizmy

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 527)
(43.20 %)

Informatika (Počet hlasov: 46)
(3.77 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 514)
(42.13 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 93)
(7.62 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.90 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 15)
(1.23 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.15 %)Celkem hlasovalo: 1220
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5Zaujímavosti
Ponuka
Návštevnosť
-->
Vyhľadávanie
Štatistika
Novinky
17.01.2017: Štvrtá verzia Raspberry Pi 4
Takmer presne rok po príchode Raspberry Pi 3, sa už veľa diskutuje o novej verzií Raspberry Pi 4, čo bude obsahovať a aká bude cena? ...  VIAC TU

01.03.2016: Tretia verzia Raspberry Pi 3
Takmer presne rok po príchode Raspberry Pi 2, uzrel svetlo sveta nový Raspberry Pi 3, Model B. Je prvým 64-bitovým Raspberry Pi a je ...  VIAC TU

02.02.2015: Druhá verzia Raspberry Pi s 1GB RAM
Nový článok o najlacnejšom počítači na svete. Výkonnejší brat druhá verzia známeho Raspberry Pi ,,Maliny". Projekt je podporovaný veľkými univerzitami a komunitami po celom svete. ODKAZ TU
Ankety
Na prevažne aký programovací jazyk by mali byť zamerané seriály uverejňované na týchto Vašich stránkach?

Pascal (Delphi a ich ekvivalenty) (1769 hl.)
 
Visual Basic (1287 hl.)
 
Visual C++ (1416 hl.)
 
Visual Foxpro (1439 hl.)
 
Assembler pre PC Pentium (1531 hl.)
 
Javascript, PHP, MySql a pod (1410 hl.)
 
Iné v zozname neuvedené (1227 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 10079


© 2008 Author: Ing. Robert Roman