PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

PODMET: budeme označovať číslicou ,,1" nad slovom =>  napr: Otec

 • zväčša činiteľ deja, nositeľ vlastnosti
 • pýtame sa kto, čo
Vyjadrený podmet:  - je vyjadrený vo vete slovom
 • Otec číta. (Kto číta? Otec.)
 • Dospelí môžu vstúpiť.
 • Nikto tu nie je.
 • Naši vyhrali.
 • Prvý berie všetko.
 • Fajčiť je tu povolené.
 • Na chodbe zaznelo hlasné tresk.


Nevyjadrený podmet: - nie je vyjadrený vo vete slovom (doplníme si ho do zátvorky), je jasný z kontextu, z tvaru slovesa

 • (ona) Včera vôbec nepracovala. (Kto nepracoval? Ona.)
 • (my) Nepôjdeme s vami. (Kto nepôjde? My.)
 • (ty) Pomôž im!


Viacnásobný podmet:

 • Ženy a deti majú prednosť.
 • Futbal hrali nielen chlapci, ale aj dievčatá.
 • Urobili ste to vy alebo oni.
 • Ani strelci, ani kajakári neprekvapili.


 


 

PRÍSUDOK: budeme označovať číslicou ,,2" nad slovom =>  napr: pracuje

 • vyjadruje činnosť, stav, vlastnosť
 • pýtame sa, čo niekto robí, čo sa s ním deje (príp. aký je)

Slovesný prísudok: - je vyjadrený slovesom

 • Jednoduchý slovesný prísudok: - je vyjadrený plnovýznamovým slovesom
  • Otec pracuje. (Čo robí otec? Pracuje.)
  • Vlasy starého otca šedivejú. (Čo sa deje s vlasmi? Šedivejú.)
 • Zložený slovesný prísudok: - je zložený z pomocného a plnovýznamového slovesa
  • Ona nám nechce poradiť.
  • Zrazu prestala písať.
  • Veď sa predsa musíte snažiť!
  • Snáď nezačne opäť plakať.


Menný (slovesno-menný) prísudok: - je zložený zo sponového slovesa (byť, stať sa) a plnovýznamového slovného druhu

 • Sused sa stal policajtom.
 • Peter je zdravý.
 • Katka nebola vždy taká.
 • Títo budú prví.

Viacnásobný prísudok:

 • Sused sa stal policajtom alebo záchranárom?
 • Princezná bola nielen krásna, ale aj múdra.
 • Cesta bola náročná a únavná.
 • Bude to nepríjemné, ba až odpudzujúce.

 VETNÝ ZÁKLAD: základný vetný člen jednočlennej vety


Slovesný vetný základ: - je vyjadrený určitým slovesným tvarom

 • Prší. Hrmelo.
 • Pichá ma v boku.
 • V škole sa o tom rozprávalo.
 • Dobre sa mi tu sedí.
 • Chcelo sa mi plakať.
 • Lieky treba užívať pravidelne.
 • Takto neskoro neslobodno rušiť pacientov.


Neslovesný (menný) vetný základ: - nie je vyjadrený určitým slovesným tvarom

 • vyjadrený menom: Potraviny
 • vyjadrený príslovkou: Dobre
 • vyjadrený časticou: Samozrejme
 • vyjadrený citoslovcom: Ach!
 • vyjadrený neurčitkom: Nerušiť!
 • vyjadrený príčastím: Otvorené

 

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasov: 3] 1 2 3 4 5