PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk

   Ako používať túto príručku, prečítajte je to DÔLEŽITÉ !!!  Priamo k príručke – na rozdelenie jednotlivých podčastí!  

   Slovenský jazyk  je podľa niektorých študentov komplikovaný, iným sa zdá jednoduchý. Viacerí z týchto študentov si pomerne často potrebovali zorganizovať a usporiadať svoje vedomosti do určitých navzájom prepojených celkov.  ... Z tohto dôvodu som sa rozhodol, že tiež si zopakujem učivo predmetu ,,Slovenský jazyk“ a spracujem ho do prehľadnej formy v rozsahu osnov ZŠ a SŠ. 

   Výstupný materiál zverejňujem tak ako pre svoje potreby ako aj pre upevnenie učiva svojim študentom ako pomôcku, ktorá nahradí zdĺhavé listovanie vo viacerých učebniciach a bude pre nich kedykoľvek dostupná priamo doma na internete, tablete ako aj inom webové stránky zobrazujúcom zariadení jednoducho ,,po ruke“. Tak vznikol Slovenský jazyk v kocke.

   Vyššie menovaná uverejňovaná príručka sa nevenuje rôznym výnimkám a špeciálnym prípadom, na to slúžia jazykové príručky a učebnice Slovenského jazyka. Je maximálne zostručnená aby čitateľ sa dostal k požadovanému pravidlu rýchlo a bez zdĺhavých poučiek.

Túto príručku venujem v prvom rade svojmu synovi, aby mu napomáhala k postupnému objavovaniu tajov ,,Slovenského jazyka a pravidiel“. V druhom rade všetkým žiakom 9-tého ročníka základných škôl ako aj všetkým maturantom. V neposlednom rade moje venovanie patrí aj študentom z iných krajín, ktorí sa rozhodli načrieť do tajov rodného jazyka Slovákov.

 

S pozdravom Autor: Mgr. Maroš Šiestak

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Jazykové štýly

Slohové postupy a útvary (žánre)

Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov

Slovná zásoba

Vývin spisovného jazyka

 

PRAVOPIS

Vybrané slová

Y/I a vzory

Veľké písmená

Písanie čiarky

Rozdeľovanie slov

Priama reč

 

TVAROSLOVIE

1. Podstatné mená

2. Prídavné mená

3. Zámená    4.Číslovky

5. Slovesá    6. Príslovky

7. Predložky   8. Spojky

9. Častice  10. Citoslovcia

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ

Významy slova

Zmeny v slovnej zásobe

Slovníky

Aktívna a pasívna SZ

SKLADBA - syntax

Základné vetné členy

Rozvíjacie vetné členy

Sklady

Veta

Jednoduché súvetie

Zložené súvetie

Polovetné konštrukcie
a členenie textu

TEÓRIA k SJ

Tvorenie slov

Zvuková stránky vety

Slovenský jazyk v rodine
slovanských jazykov

Rozdiely medzi slovenčinou
a češtinou


 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasov: 6] 1 2 3 4 5
| Zdroj: autor