PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 54 nájdených)

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Názvy obcí na Slovensku  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorí čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Výnimky z pravidla o rytmickom krátení ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Výnimky z pravidla o rytmickom krátení  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Interpunkčné znamienka - Lomka  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Prehľad skloňovania a časovania ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Interpunkčné znamienka - Zátvorky ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Interpunkčné znamienka - Lomka ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Interpunkčné znamienka - Zátvorky  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Interpunkčné znamienka - Apostrof  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Interpunkčné znamienka - Spojovník  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Interpunkčné znamienka - Tri bodky ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Interpunkčné znamienka - Pomlčka ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Interpunkčné znamienka - Spojovník ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Interpunkčné znamienka - Pomlčka  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Interpunkčné znamienka - Úvodzovky  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Interpunkčné znamienka - Dvojbodka ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,,  Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka ".