PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 18 nájdených)

|0-15|15-18|
Všetko pre web

HTML kódy farieb

HTML kódy farieb

Príklad zápisu pre červený text:

    <font color="#FF0000">Tento text je červený.</font>

    Príslušný text sa zobrazí takto:
    Tento text je červený.


Všetko pre web

UTF-8 - článok 04 - Možné problémy s UTF-8

Možné problémy s UTF-8

Kódovanie UTF-8 má v porovnaní s klasickými kódovými stránkami viaceré odlišnosti, ktoré môžu spôsobovať problémy v niektorých aplikáciách. Zatiaľ čo v kódovej stránke ISO-8859-2 je každý znak reprezentovaný presne jedným bajtom, v UTF-8 sú slovenské znaky bez diakritiky reprezentované jedným bajtom, slovenské znaky s diakritikou dvomi bajtami a znaky z iných jazykov môžu vyžadovať 3 a viac bajtov. Vzhľadom na tento fakt nemožno pri použití UTF-8 stotožňovať počet znakov reťazca s počtom bajtov ktoré zaberá jeho reprezentácia v operačnej pamäti.
 


Všetko pre web

UTF-8 - článok 03 - Konverzia existujúcich súborov v UNIX-e/LINUX-e

Konverzia existujúcich súborov v UNIX-e/LINUX-e

Prechod na UTF-8 so sebou prináša aj nutnosť konverzie existujúcich súborov. Treba pritom zdôrazniť, že konverzia do UTF-8 je vždy bezstratová - keďže Unicode obsahuje znaky všetkých používaných kódových stránok.


Všetko pre web

UTF-8 - článok 02 - Nastavenie pre databázu MySQL od verzie 4.1

UTF-8 v MySQL


Databáza MySQL podporuje kódovú stránku UTF-8 od verzie 4.1. Ako default však MySQL používa kódovanie latin1 s triedením znakov (collation) latin1_swedish_ci, preto je potrebné zmeniť kódovanie na strane servera aj na strane klienta.


Všetko pre web

UTF-8 - článok 01 - nastavenie kódovej sady pre webové stránky WWW

UTF-8 a WWW


Používanie UTF-8 na webe je v dnešnej dobe bežnou praxou a nevyžaduje si žiadne špeciálne nastavenia na strane užívateľa. Aktuálne verzie webových prehliadačov sú pri dodržaní štandardov bez problémov schopné správne zobraziť dokumenty v kódovaní UTF-8. Najlepším dôkazom uvedeného tvrdenia je fakt, že kódovanie UTF-8 v súčasnosti používajú aj kritické aplikácie typu Internetbanking.


Všetko pre web

UTF-8 - úvod - počítačová reprezentácia slovenských znakov s diakritikou

UTF - 8 - kódová stránka

Pre počítačovú reprezentáciu slovenských znakov s diakritikou sa historicky vyvinulo viacero kódových stránok. Aj keď sa niektoré z nich (napr. kódovanie Kamenických) v súčasnosti už prakticky nepoužívajú, stále sú pre slovenské texty aktuálne dve navzájom nekompatibilné kódové stránky: ISO-8859-2 a Windows-1250. Rozdiely medzi nimi sú na prvý pohľad minimálne, ak sa však nepoužije správna konverzia, stratia sa v texte písmená Ľ,Š,Ť,Ž,ľ,š,ť,ž.


Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 009 - Wav PODROBNE - Kanonická forma

WAVE PCM formát zvukového  súboru

Anglický zdroj:  https://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/

Súborový formát WAVE je podmnožinou špecifikácia RIFF od firmy Microsoft pre ukladanie multimediálnych súborov. RIFF začína hlavičkou súboru  a za ňou nasleduje sekvencia dátových blokov.

Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 008 - Wav editory - aj iné

Wav súbory popis - článok 008 - Wav editory - aj iné

Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 007- Wav prehrávače - aj iné

Wav súbory popis - článok 007- Wav prehrávače - aj iné

Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 006- Wav konvertory z Wav a do Wav

Wav súbory popis - článok 006- Wav konvertory z Wav a do Wav

Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 005- Wav príbuzné formáty - Vorbis

Wav súbory popis - článok 005- Wav príbuzné formáty - Vorbis

Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 004 - Wav príbuzné formáty - MP3

Wav súbory popis - článok 004 - Wav príbuzné formáty - MP3 MP3 zvukový formát súborov

Všetko pre web

Wav súbory popis - článok 003 - Wav príbuzné formáty

Wav súbory popis - článok 003 - Wav príbuzné formáty

|0-15|15-18|