PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 40 (z celkom 40 nájdených)

Názov článkuDátum vydaniaAutorTéma
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou 28.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov 28.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety 28.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov 28.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna 14.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky 14.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe 14.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova 14.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie 14.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč 13.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov 13.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky 13.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená 13.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory 13.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová 13.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie 12.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie 12.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie 12.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta 12.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady 12.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy 12.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy 12.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia 11.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice 11.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky 11.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky 11.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky 11.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá 10.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky 09.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená 09.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená 04.08.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená 29.07.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka 28.07.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba 27.07.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov 27.07.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) 26.07.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly 26.07.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk 22.07.2008 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Ako používať túto príručku - návod 01.01.2007 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke
Rázcestník SJ 01.01.2007 Ing. Robert Roman Slovenský jazyk v kocke