PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 4 (z celkom 94 nájdených)

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Jazykový štýl je sústava jazykových prostriedkov, ktorá slúži pre styk v určitej oblasti spoločenského života a práce.


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk

   Ako používať túto príručku, prečítajte je to DÔLEŽITÉ !!!  Priamo k príručke – na rozdelenie jednotlivých podčastí!  

   Slovenský jazyk  je podľa niektorých študentov komplikovaný, iným sa zdá jednoduchý. Viacerí z týchto študentov si pomerne často potrebovali zorganizovať a usporiadať svoje vedomosti do určitých navzájom prepojených celkov.  ...


Slovenský jazyk v kocke

Ako používať túto príručku - návod

Ako používať túto príručku - návod