PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 94 nájdených)

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Písanie spoluhlások ť, ď, ň, ľ  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Písanie párových spoluhlások ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Písanie samohlások v niektorých príponách ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Písanie samohlások v niektorých príponách  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Písanie samohlásky ä ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Pravopis a jeho princípy  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,,  Písanie samohlások i, í ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Slovenská abeceda ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Pravopis a jeho princípy ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Slovenská abeceda ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine

   Prajeme Vám pekný a ničím nerušený deň. Pokračujeme v reťazi článkov o slovenskom jazyku. V minulom úvodnom článku sme si povedali čím sa budeme zaoberať. Takže poďme na to. Dnes sme si dali za úlohu oboznámiť Vás s témou ,, Písmo v slovenčine " a teda tu je:

Ako to napísať?

Úvod k seriálu o slovenskom jazyku

   Ako už bolo prednedávnom spomenuté, každý utorok popoludní bude vychádzať seriál o slovenskom jazyku. V prvých dieloch bude venovaný prevažne pravidlám slovenského jazyka. Prečo sa chceme venovať práve tejto problematike? ...


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

SLOVENČINA A ČEŠTINA, SPOLOČNÉ ZNAKY:

- oba patria do západoslovanskej jazykovej skupiny

- navzájom sa ovplyvňujú  


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

SLOVANSKÉ JAZYKY, ROZDELENIE:   

 1. západné - slovenčina, čeština, ruština, ukrajinčina 
 2. východné -  bieloruština, ruština, ukrajinčina  
 3. južné -  bulharčina, macedónčina, srbochorváčtina, slovinčina

Predchokyňa dnešnej slovenčiny(stará slovenčina) sa začala utvárať v 10. storočí. Z najstarších období slovenčiny nemáme priame písomne pamiatky, ale slovenské názvy riek, vrchov, osád sú doložené v latinských listinách. v 14. - 15. storočí prenika slovenčina aj do listín písaných po česky.


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ZVUKOVÁ STRÁNKA VETY:

- zaoberajú sa ňou:

Fonetika - skúma a opisuje tvorenie zvukov reči rečovými (artikulačnými) orgánmi a ich zvukové znenie.

Fonológia - skúma vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvukovými vlastnosťami z hľadiska ich významovo-rozlišovacej funkcie.  

Ortoepia - je náuka o spisovnej výslovnosti.


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

AKTÍVNA SLOVNÁ ZÁSOBA:

Neviete sa vyjadrovať?

Som oveľa inteligentnejšia ako ten hlupák, mám vyššie vzdelanie, prečítal (a) som viac kníh a napriek tomu neviem hovoriť tak dobre ako on. Čím to je?


Inteligencia, vzdelanie alebo počet prečítaných kníh majú veľmi malý vplyv na to, ako človek dokáže hovoriť. Čítaním a učením sa naspamäť si rozširujeme hlavne svojou pasívnu slovnú zásobu, ktorá je pre samotné rozprávanie úplne nepotrebná.  


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka

SLOVNÍKY:

- KODIFIKAČNÉ PRÍRUČKY SLOVENSKÉHO JAZYKA:

Krátky slovník slovenského jazyka - KSSJ 

 • výkladový slovník
  • jeho hlavnou úlohou je výklad významu slov

Pravidlá slovenského pravopisu - PSP 

 • pravopisný slovník
  • uzákoňuje pravopisné pravidlá

Pravidlá slovenskej výslovnosti - PSV

 • výslovnostný slovník
  • uzákoňuje správnu výslovnosť