PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 94 nájdených)

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Veľké písmená - Vlastné mená ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Zásady písania veľkých písmen ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Veľké písmená - Vlastné mená  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Veľké písmená na začiatku viet  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,,  Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Rozdeľovanie slov  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,,  Písanie veľkých písmen - Vlastné mená ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Písanie slov osobitne a dovedna ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Rozdeľovanie slov ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Písanie slov osobitne a dovedna  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Písanie starogréckych a latinských mien  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Písanie historických osobných mien ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Písanie spoluhlásky v ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v"

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Písanie spoluhlásky v  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Písanie spoluhlások v predponách  ".