PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 94 nájdených)

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,,  Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Interpunkčné znamienka - Otáznik ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Interpunkčné znamienka - Otáznik  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Interpunkčné znamienka - Výkričník  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Interpunkcia a jej funkcie  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Interpunkčné znamienka - Bodka ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Veľké písmená na znak úcty ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Interpunkcia a jej funkcie ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Veľké písmená na znak úcty  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Veľké písmená v poézii na začiatku veršov  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Názvy ľudských výtvorov ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,,  Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Názvy ľudských výtvorov  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu  ".

Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Zásady písania veľkých písmen  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Mená ľudí a živých bytostí ".