Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Zamiešať odpovede

Pri zapnutí tejto voľby bude pre každý pokus študenta poradie odpovedí v rámci každej otázky náhodne zamiešané.

Táto voľba sa vzťahuje len na otázky, ktoré zobrazujú viac odpovedí.

Zámerom nastavenia je obmedzenie opisovania študentov.

Táto voľba nesúvisí s použitím Náhodne vyberaných otázok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka