Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Celková spätná väzba

Celková spätná väzba je text, ktorý sa zobrazí študentovi po ukončení pokusu testu. Text, ktorý je ukázaný, môže závisieť na známke, ktorú študent dostane.

Napríklad, ak vložíte:

Hranica hodnotenia: 100%
Spätná väzba: Výborne
Hranica hodnotenia: 40%
Spätná väzba: Prosím preštudujte si znova prácu z tohto týždňa.
...
Hranica hodnotenia: 0%

Potom študenti, ktorí získali medzi 100% a 40% uvidia správu "Výborne", a študenti, ktorí získali medzi 39.99% and 0% uvidia druhú správu. Bodový zisk definuje rozsahy známok a každá spätná väzba je zobrazená podľa skóre v príslušnom rozsahu.

Bodový zisk môže byť špecifikovaný buď percentom, napríklad "31.41%", alebo ako číslo, napríklad "7". Ak váš test je do 10 bodov, bodový zisk 7 znamená 7/10 alebo viac.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka