Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Desatinné čísla v známkach

Použitím tohto nastavenia môžete zvoliť počet desatinných miest, ktoré sa zobrazia v bodovom skóre alebo známkach študentov. Napríklad: Ak zvolíte '0', budú zobrazené známky zaokrúhlené na celé čísla.

Toto nastavenie ovplyvňuje iba zobrazenie známok. Nemá vplyv na vnútorné výpočty a zaokrúhľovanie známok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka