Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Počet položiek zobrazovaných na stránke

V slovníku možno obmedziť počet položiek zobrazovaných na stránke.

Pri veľkom počte hesiel s automatickými odkazmi by ste mali skôr nastaviť nižšiu hodnotu, aby ste zamedzili dlhému času načítania stránok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka