Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Upozorňovať učiteľa e-mailom

Ak zaškrtnete toto políčko, budú sa učiteľom odosielať krátke e-mailové upozornenia vždy, keď študenti odovzdajú nové zadanie alebo keď už odovzdané zadanie aktualizujú.

Upozornenia sa budú odosielať iba tým učiteľom, ktorí môžu dané zadanie hodnotiť. Ak sú napríklad v kurze vytvorené oddelené skupiny, nebudú sa učiteľom, ktorí majú pridelenú jednu konkrétnu skupinu, odosielať upozornenia o študentoch z iných skupín.

U offline činností nie sú e-maily odosielané, pretože študenti žiadne úlohy neodovzdávajú.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka