Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Povoliť poznámky

Ak je táto voľba aktivovaná, môžu účastníci kurzu zapísať do textového poľa poznámky k zadaniu. Ide o rovnaký postup ako pri zadaní typu Online text.

Poznámky môžu slúžiť pre komunikáciu s učitešom, pre opis priebehu práce na zadaní či akúkoľvek inú činnosť zahrňjúcu písanie textu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka