Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Tematické/týždenné súhrny

Súhrn je krátky text, ktorý by mal pripraviť študentov na činnosť v rámci danej témy/týždňa.

Súhrn by mal byť čo najkratší, aby sa hlavná stránka kurzu neúmerne nepredlžovala.

Ak sa domnievate, že daná téma vyžaduje podrobnejší opis, môže byť vhodnejšie uložiť ho ako samostatný materiál a do témy vložiť iba odkaz.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka