Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Metakurz

Aktivácia tejto voľby znamená, že tento kurz môžu spoločne používať účastníci viacerých kurzov (a vzájomne tak spolupracovať).

Metakurz je možné použiť k zoskupení súvisiacich kurzov – napríklad súvisiacich predmetových oblastí alebo kurzov, ktorých ukončenie je podmienkou dosiahnutia určitého stupňa kvalifikácie.

Účastníkov metakurzu je možné pridávať prostredníctvom odkazu "Študenti" v bloku "Administratíva" na stránke kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka