Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Známky

Väčšinu činností v kurze možno známkovať.

Vo výchozom nastavení možno všetky známky v kurze nájsť na stránke "Známky", dostupné z hlavnej stránky kurzu.

Ak učiteľ nechce študentov v kurze známkovať, alebo nechce, aby študenti známky videli, môže voľbu "Zobraziť známky" v nastavení kurzu vypnúť. Toto nastavenie nebráni učiteľovi, aby činnosti známkoval, iba neumožňuje študentom, aby si známky mohli prezerať.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka