Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Kontexty

Kontexty sú "oblasti" Moodle, v ktorých možno používateľom prideľovať roly.

Kontexty sú usporiadané hierarchicky, oprávnenia sa dedia z "vyšších" do "nižších" kontextov.

  1. Stránky (Systém)
  2. Kategórie kurzov
  3. Subkategórie kurzov
  4. Kurzy
  5. Bloky a aktivity

Viď tiež Roly, Oprávnenia, Priradiť roly a Prepísať roly.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka