Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Priradiť roly

Ak pridelíte používateľovi v určitom kontexte určitú rolu, prideľujete mu oprávnenia obsiahnuté v tejto role pre aktuálny kontext a všetky podradené kontexty.

Kontexty:

  1. Stránky (Systém)
  2. Kategórie kurzov
  3. Kurzy
  4. Bloky a aktivity

Ak teda napr. pridelíte rolu Študent používateľovi v kurze, bude mať túto rolu pre daný kurz, ale tiež pre všetky bloky a činnosti vo vnútri kurzu. Skutočné oprávnenia používateľa pritom môžu závisieť ešte na ďalších rolách a použitých nastaveniach.

Viď tiež Roly, Kontexty, Oprávnenia a Prepísať roly.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka