Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Pokročilé použitie formátu Markdown

Táto časť obsahuje rozšírenia základných informácií uvedených v časti nazvanej "Písanie textu pomocou Markdown formátu" a je určená používateľom, ktorí majú zvláštne požiadavky a chcú maximálne využiť výhod poskytovaných formátom Markdown. Ak nepoznáte alebo nepotrebujete nižšie uvedené formátovanie, môžete túto časť vynechať a vrátiť sa k nej v okamžiku, kedy budete uvedené informácie potrebovať.

Konce riadkov

Do niektorých textov, napríklad do básní a riekaniek, je treba často vložiť konce riadkov. Vloženie konca riadkov pomocou klávesy Enter nebude mať požadovaný efekt, pretože ve východzom nastavení sa riadky spoja tak, aby vytvorili odstavec.

Ententýky, dva špalíky,
čert vyletel z elektriky,
bez klobouku bos,
narazil si nos!

Ak použijeme klávesu Enter, dostaneme nasledujúci výstup, v ktorom sú konce riadkov ignorované:

Ententýky, dva špalíky, čert vyletel z elektriky, bez klobouku bos, narazil si nos!

Ak ukončíme každý z riadkov dvojitou medzerou, získame konce riadkov:

Ententýky, dva špalíky,
čert vyletel z elektriky,
bez klobouku bos,
narazil si nos!

Horizontálne linky

Horizontálne linky je možné vytvoriť tak, že umiestnite tri či viac hviezdičiek (*), spojovníkov (-) alebo podtrhovníkov (_) na riadok vedľa seba.

Príklad:

***

Môžete však pridať medzery alebo ďalšie znaky, aby ste zreteľnejšie odlíšili oddelenie sekcií v okne pre úpravy textu. Príklad:

* * * * *

-------------------------

_ _ _ _ _

Všetky uvedené metódy poskytnú presne rovnaký výsledok:


Obrázky s hypertextovými odkazmi

Dokument "Písanie textu pomocou Markdown formátu" obsahuje postupy vytvárania webových odkazov a vkladania obrázkov. Obe tieto operácie možno skombinovať a vytvoriť tak obrázky, ktoré fungujú ako odkazy.

[vyhľadávač google][google]

![logo google][logo]

Jedná sa o štandardný webový odkaz a obrázok. Umiestnením obrázku na miesto textu odkazu získate tento odkaz:

[![logo google][logo]][google]

Vyššie uvedený riadok v kombinácii s nasledujúcimi definíciami odkazov na inom mieste v dokumente:

[logo]: http://www.google.com/images/logo.gif
[google]: http://www.google.com/ "Kliknutím spustíte vyhľadávač Google.com"

vytvorí obrázkový odkaz, ktorý sa po kliknutí otvorí (s bublinovou nápovedou, ktorá sa zobrazí, ak cez odkaz prejdete myšou):

logo google

Táto technika je napríklad užitočná pri prepojení malých obrázkov – náhľadov – na súbory veľkých fotografií pre stiahnutie.

Vloženie HTML

Ak ste zbehlí v používaní jazyka HTML, môže sa stať, že vám formát Markdown neumožní takú kontrolu formátovania, na akú ste zvyknutí. Pri návrhu formátu Markdown bola táto eventualita vzatá do úvahy, a preto je možné kód HTML vložiť priamo do textu formátovaného pomocou formátu Markdown.

* <small>text malými písmenami</small>
* <big>text veľkými písmenami</big>

  • text malými písmenami
  • text veľkými písmenami

Poznámka: U zoznamov s odrážkami sú súbežne použité značky HTML a kód Markdown. Vďaka tomu nie je nutné vytvárať zložitý kód HTML u základných funkcií formátovania, napríklad odstavcov a zoznamov, a predsa môžete jazyk HTML v určitých situáciách plne využiť.

Zobrazenie HTML alebo predformátovaného textu

Ak chcete, aby sa zadaný kód HTML zobrazil presne tak, ako ste ho zadali a nebol spracovaný prehliadačom, môžete na začiatok každého riadku umiestniť štyri medzery.

<p>Odstavec v <b>HTML</b> zobrazený ako kód</p>

Tento postup tiež funguje u zobrazení počítačového kódu:

print "Argumenty príkazového riadku: (@ARGV)\n";

Pretože je toto formátovanie často používané u výpisov počítačových programov a ďalších textov, ktoré môžu obsahovať znaky používané formátom Markdown k rozlíšeniu rôznych typov formátovaní, je u týchto riadkov formátovánie Markdown vypnuté:

Normálne by toto slovo bolo zobrazené **tučne**.

Ak chcete také znaky zahrnúť do bežného textu, prečítajte si nasledujúcu podkapitolu.

Použitie špeciálnych znakov

Ak chcete použiť špeciálne znaky, ktoré zapínajú formátovanie Markdown tak, aby nedošlo k ich spracovaniu, zadajte pred ne spätné lomítko (\). Týmto spôsobom "vynechávate" nasledujúci znak zo spracovania. Spätné lomítko nie je zobrazené, ale znak, ktorý priamo za ním nasleduje, sa zobrazí presne tak, ako bol zadaný.

\*hviezdičky, bez zdôraznenia\*

sa zobrazia ako

*hviezdičky, bez zdôraznenia*

na rozdiel od

*zdôraznenie, bez hviezdičiek*

zobrazeného ako

zdôraznenie, bez hviezdičiek

Ďalšie informácie

Formátovací systém Markdown nie je používaný iba v Moodle, ale stále častejšie aj v rôznych nástrojoch pre publikovanie na webe. Ďalšie informácie o tomto formáte nájdete na adrese http://daringfireball.net/projects/markdown/.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka