Warning: Creating default object from empty value in /home/do1096600/www_root/ps_ekurz/config.php on line 50 Pomoc

Prístupnosť

Prehlásenie o prístupnosti

Tento web bol testovaný vo viacerých prehliadačoch a so softvérom pre čítanie obrazovky.

Moodle používa sémantické značky, ktoré uľahčujú prácu používateľom softvéru pre čítanie obrazovky. Záhlavie webu, stránky a blokov používajú značky <h1>, <h2>, navigačné bloky začínajú značkou <ul> a tak ďalej.

Moodle splňuje doporučenie [Web Content Accessibility Guidelines 1.0] úrovne 1, z veľkej časti úrovne 2 [týkajúce sa prispôsobenia Double-A] a z časti úrovne 3 organizácie World Wide Web Consortium. Prostredníctvom týchto postupov sa snažíme o dosiahnutie zhody s miestnymi zákonnými nariadeniami týkajúcimi sa prístupnosti pre osoby s postihnutiami. V súčasnosti pracujeme na zlepšení prístupnosti a použiteľnosti Moodle. V súčasnosti sú na stránkach Moodle stále ešte používané aj tabuľky, ale všeobecne je už zobrazenie (pomocou kaskádových štýlov) oddelené od obsahu.

Privítame vaše reakcie a hodnotenia, najmä správy o neprístupnom obsahu. Odošlite prosím [správu správcovi].

Klávesové skratky

V súčasnosti nie sú klávesové skratky k dispozícii, ich zavedenie sa plánuje pre ďalšiu verziu Moodle.

Odkazy

Pred každým bočným blokom sa nachádza odkaz, ktorý umožňuje používateľom softvéru pre čítanie obrazovky daný blok preskočiť. Poznámka: Tieto odkazy sú v grafických prehliadačoch skryté.

Veľa odkazov obsahuje atribúty názvu, ktoré podrobnejšie opisujú daný odkaz, ak samotný text odkazu celkom neopisuje cieľ (napríklad názov článku). Ak je s odkazom spojená klávesová skratka, je uvedená v názve odkazu.

Odkazy sú, ak je to možné, vytvorené tak, aby dávali zmysel aj po vytrhnutí z kontextu. Nepoužíva sa metóda Javascript: pseudo-links.

Obrázky

Všetky obrázky používajú atribút alt k zobrazeniu alternatívneho textu tam, kde je to vhodné. Čisto dekoratívne obrázky obsahujú nulový atribút alt. Obrázky poskytujúce komplexné informácie (napríklad mapy) majú atribút longdesc, ktorý ich prepája s textovým opisom obsahu obrázku.

Súlad so štandardmi

Tieto stránky sú vytvorené pomocou platného jazyka XHTML pre štruktúru. Pre prezentáciu používajú CSS.

Validovať HTML | Validovať podľa Section 508 | Validovať podľa WCAG 1 (2,3)

Zoznam všetkých súborov Pomocníka